Skúšky podľa NSPZT

Júnové víkendy boli pre niektorých našich psovodov a ich psích záchranárov akčné. Zúčastnili sa skúšok podľa Národného skúšobného poriadku. Vo veľmi horúcom počasí sa systematická práca, pravidelné tréningy a chuť posúvať sa ďalej odrazili na výsledkoch. Úspešne sa podarilo splniť limit P1 Matejovi Marcinovi s Elvisom, SZM P Katke Kučerovej s Keksy a Aničke Mjartanovej s Jerrym a v kategorii SZM R Lucii Tarabovej s Larrym, Ivane Černákovej s Peggy a Soni Saglenovej s Fibi. Blahoželáme!


Zároveň sa chceme pochváliť a zablahoželať nášmu psovodovi Romanovi Pavlovi, ktorý splnil kritériá na rozhodcu podľa Národného skúšobného poriadku.


Na záver sa chceme poďakovať kolegom z BKZB za organizáciu skúšok, ktorých sa zúčastnil Matej Marcin, rozhodkyni Hele Pavlíkovej, ktorá posudzovala nami organizované skúšky a všetkým pomocníkom.