Jesenné skúšky

Počas jesene nezaháľame a usilovne si dopĺňame kvalifikáciu na medzinárodných skúškach.

Naši členovia Roman Pavol s Agrom a Katka Kučerová s Keksi úspešne zložili skúšky RH – T V v Rohožníku na skúškach, ktoré usporiadala BKZB 24. – 25.9.2021 a posudzoval pán Šabacký.

Minulý víkend (17.10.2021) zložil Matej Marcin s Elvisom úspešne skúšku RH – FL A. Tieto skúšky usporiadala Kynologická záchranná brigáda Banská Bystrica a posudzoval ich taktiež Pavel Šabacký.

Opäť sme lepšie spoznali našich psov aj samých seba a získali sme cenné rady a skúsenosti do ďalších tréningov.