MSR 2023 Elvis

Majstrovstvá SR záchranárskych psov so zadaním titulu CACIT

12-14.5.2023 sa v Ruskove konali Majstrovsvá Slovenskej republiky zachranarských psov. Zúčastnil sa ich aj náš člen Matej Marcin so psom Elvisom. Podarilo sa im nielen splniť limit skúšky RH-FL B, ale navyše obsadiť pekné 3. miesto.